Resina

Fabricació d'etiquetes en vinil de qualsevol tipus, imprès digitalment i recobertes amb una capa de resina de poliuretà resistent a l'exterior, amb filtre UVI, per a promoció de les seves marques o marcatge dels seus productes

© 2013 |Omnigrafic grup S.L.| 936 358 753 | jmiralles@omnigrafic.com | Sant Boi de Llobregat, Barcelona (España)