Alumini pintat

Rètol realitzat mitjançant lletres individuals fabricades en alumini de 2 mm de gruix i 12 cm de lateral, pintades amb pintura de dos components i fixades a la façana mitjançant angles d'alumini.

© 2013 |Omnigrafic grup S.L.| 936 358 753 | jmiralles@omnigrafic.com | Sant Boi de Llobregat, Barcelona (España)