Alumini mes PVC

Rètol realitzat en lletres individuals fabricades en alumini de 2 mm de gruix i 12 cm de lateral, pintades amb pintura de dos components, col·locades directament sobre façana.

Texte inferior realitzat amb lletra individual de pvc escumejat, pintat.

Lona opaca impresa digitalment de 25x2,5 m.

© 2013 |Omnigrafic grup S.L.| 936 358 753 | jmiralles@omnigrafic.com | Sant Boi de Llobregat, Barcelona (España)