Alumini i leds

 

Rètol realitzat mitjançant lletres individuals fabricades en alumini de 2 mm de gruix i 5 cm de lateral, pintades amb pintura de dos components i fixades a la façana mitjançant vareta d'acer inoxidable, deixant una separació per provocar l'efecte lumínic desitjat.
 
Instal·lació elèctrica de leds per aconseguir un efecte de reflexió de la llum sobre la façana.
© 2013 |Omnigrafic grup S.L.| 936 358 753 | jmiralles@omnigrafic.com | Sant Boi de Llobregat, Barcelona (España)